čtvrtek, 11. srpna 2011

Ke konci tábora se nám umoudřilo počasí. Dnes nepršelo vůbec. Mohli jsme se tedy dopoledne vydat na závod jednotlivců. Dnes jsme získávali po lese písmenka, ze kterých jsme měli za úkol poskládat slovo. Ti. kteří dokázali uhodnout slovo z méně písmen, se nemuseli příliš naběhat.

Na konci poledního klidu nejstarší z nás vyrazili na dříví, aby se mohl poslední den postavit závěrečný oheň. Odpoledne se konala jedna z tradičně nejoblíbenějších her - blokáda.  V okolí tábora byly čtyři přístavy, mezi kterými jsme dopravovali zboží. Od obyčejné vody po drahé kovy. Potíž byla v tom, že naše lodě cestou napadali křižníky - naši vedoucí.

1/2

Leckomu se tak stalo, že svůj náklad nedoručili a museli doplout pro nový.

Večer jsme zapálili táborový oheň. Po hymně a několika písničkách mezi nás zavítala bílá paní a odvedla nás po cestičce kousek za tábor. Měli jsme za úkol po světélky vyznačené cestě vrátit do tábora. I když se nám po cestě občas objevilo nějaké to strašidlo, všichni jsme stezku úspěšně zvládli. Ulehli jsme do stanů abychom se pořádně vyspali na zítřejší závěrečnou bitvu.

2/2