úterý, 9. srpna 2011

I dnešní den si s námi bohové pohrávali. Dopoledne sice bylo slunečné, ale zato odpoledne se slunce neustále střídalo s deštěm.

Dopoledne jsme běhali závod jednotlivců. Kromě rychlosti byla potřeba i trocha štěstí při hodu kostkami. Zbytek času do oběda vyplnily mezioddílové soutěže a zaměstnání.

Po obědě nás čekala hra na způsob pevnosti Boyard. Nejprve jsme ve svých dlaních nanosili vodu, která sloužila k odměření času určeného na lov pokladu. Poté jsme po lese navštívili osm stanovišť, kde jsme plnili různé úkoly na dovednost a postřeh. Za každý splněný úkol jsme byli odměněni jednou indicií.

1/4
2/4
úterý, 9. srpna 2011

Z nich jsme pak složili heslo, které nám otevřelo cestu k pokladu. Běhali jsme ze všech sil a do tábora jsme se vrátili s tučnou kořistí.

I přes deštivé počasí jsme večer usedli k táborovému ohni. Zazpívali jsme si táborovou hymnu a několik písniček. Následovala, jak již zkušení Vikingové tušili, noční hra. Na louce jsme chytali svoje krále, kteří nám dávali světelná znamení. Po dlouhém dni jsme se rychle zabalili do spácáků a usnuli.

3/4
4/4