neděle, 7. srpna 2011

Dnes nás čekal celodenní výlet. Ráno jsme po rychlé snídani nastoupili do povozu, který bude jednoho dne zván autobus. Ten nás dovezl do Koutů nad Desnou. Odtud jsme pokračovali na Vřesovou studánku a poté na Červenohorské sedlo. Celou cestu jsme obdivovali nádhernou scenérii Jeseníků. Na sedle jsme pořídili společnou fotografii a vyrazili na cestu domů.

Bohové si na nás ovšem opět připravili krutý žert. Nejprve seslali několik málo kapek, ovšem vzápětí se strhl vydatný déšť. Do tábora jsme proto došli dost
promočeni. Na strasi cesty jsme ale velmi rychle zapomněli, protože se z kuchyně linula vůně obrovské hromady řízků.

1/4
2/4
neděle, 7. srpna 2011

Náporu hladových Vikingů nemohla odolat, nezbyl ani jediný. Unaveni po dlouhé cestě jsme se uložili ke spánku.

3/4
4/4