neděle, 31. července 2011

Do prvního táborového rána nás probudila píšťalka a mocný hlas boha Vára. Celý den drobně mrholilo, ale nám to plány nepřekazilo. Dopoledne jsme strávli výrobou vlajek našich družin a měšců, do kterých si budeme ukládat získané bohatství.

Po obědě jsme se odebrali do lesa, kde jsme si ulovili potravu na večení hostinu u ohňů.

Následovala nepopulární, ale nutná práce - celý tábor se vydal do lesa na dříví. Všichni se tohoto úkolu zhostili s vervou a silou Vikingům vlastní. Plánované opékání u ohně nám již déšť nedovolil, musela posloužit kuchyňská pec.

1/4
2/4
neděle, 31. července 2011

Před spaním si nejmenší děti poslechly vikinskou pohádku o Vikovi. V kroužku jsme si všichni ještě zazpívali večerku a ulehli jsme ke spánku.

3/4
4/4